Informace pro návštěvníky

06.08.2012 23:26

Drazí návštěvníci našich stránek. Zbloudilostí osudu jste narazili na webovou prezentaci jednoho společenstva přátel odkazu pana Victora Cibicha slovutného Collegia Cibia. 

Collegium Cibium si klade za cíl tužit ducha, tělo i útroby a formou společných setkání těšit se z přítomnosti ostatních členů. Jsme milovníci dobrého veselí, piva i jídla a rádi se podělíme o své zkušenosti všem, kteří jsou ochotni naslouchat a prozřením začnou brojit proti normovaným pochutinám plným náhražek a jalové unilosti. Nejsilněji na poli pivním, ovšem podpoře poctivého jídla nikterak se nebráníme.

Proto drazí návštěvníci odhoďte šedavý hábit průměrnosti! Zastavte se v zaběhnutém toku zaslepených a oblečte barevný šat originality! Začněte pivem!

Salut Victor!