Via Cibia 2015

13.02.2015 12:07

Vážení členové a příznivci Collegia Cibia,
 

po delší nečinnosti jsem se rozhodl v letošním roce CC poněkud resuscitovat a vyhlásit alespoň tři hromadná putování Via Cibia. Jako termín první cesty vyhlašuji sobotu 7. března 2015 - v tuto chvíli promýšlím její podobu (měla by vést přes Novou Ves, kolem Vysokého Ostrý a pak se nabízí nějkolik tras, abychom se zase dostali do labského údolí - délka tak 13-15 km.) Cíl putování je ovšem jistý - hostinec Na Kopečku ve Valtířově, kde bych s vámi rád oslavil své kulatiny (ne, dřeva nemyslím :-))

Považujte tuto zimní Viu Cibiu za otevřenou pro všechny, kdo by s vámi chtěli vyrazit - jen uvažte, nakolik např. vaše partnerky nadchnou pivně posilnění členové CC :-)   Prosím zároveň o potvrzení/ nepotvrzení vaší účasti do pátku 27. února 2015, abych dle zájmu zamluvil dostatečný počet míst u paní hostinské.

 

   Salut Victor!

 

    Martin V.