Pivní šenk U Kacíře

Pivní šenk U Kacíře

Hospoda ctihodného člena Collegia Cibia. Mánesova 87, Praha 2 

Sgt. Weisky